ZA ODRASLE

Pre upisa na bilo koji kurs stranog jezika u centru ALFABET, potencijalni polaznici sa prethodnim znanjem stranog jezika se testiraju u cilju određivanja adekvatnog nivoa znanja. Ovo se ne odnosi na naše stare polaznike kao ni na apsolutne početnike.

U našem prijatnom i za učenje prilagođenom ambijentu ostvaruje se poverenje i saradnja na relaciji profesor-polaznik. Želja nam je da se u ovakvoj atmosferi naši polaznici što pre oslobode straha od komunikacije na stranom jeziku i da ga što brze savladaju. Na kursu se oni podstiču da koriste sopstveno iskustvo i mišljene u cilju što tečnijeg sporazumevanja na odabranom jeziku. Nastava je organizovana uglavnom u večernjim časovima ali od pre par godina i odrasli polaznici pokazuju sve veće interesovanje za prepodnevne termine za koje smo ponudili i extra popust.

Satisfakciju i potvrdu za kvalitetan rad dobijamo svake godine od novih polaznika koji dolaze u našu školu po preporuci svojih prijatelja i rođaka koji su naši stari đaci!

Galerija slika