POSLOVNI JEZIK

ALFABET je usmeren na organizovanje kurseva stranih jezika za poslovne ljude. Nastava se odvija ili u prostorijama firme za koju ti poslovni ljudi rade, ili u našim učionicama.

BUSINESS ENGLISH KURSEVI – trudimo se da naši polaznici usvoje veštinu poslovne komunikacije i izgrade poslovni vokabular kako bi na lak i efikasan način obavljali svakodnevne poslovne aktivnosti na engleskom jeziku. U tom smislu, i za firme i za pojedince možemo organizovati kurseve opšteg jezika (za početno učenje i niže nivoe) ili poslovne komunikacije. Poslovna komunikacija podrazumeva usvajanje veština koje polaznici svakodnevno susreću u svom poslu (telefoniranje, dopisi, prezentacije, sastanci, pregovaranje i sl.). Simuliranje poslovnih situacija sa polaznicima kao akterima je deo svake lekcije koja se obraduje.

Do sada smo ostvarili saradnju sa sledećim klijentima:
CARLSBERG SRBIJA, N I S, SRBIJAGAS, MATICA SRPSKA, AMERICA’S DEVELOPMENT FOUNDATION (ADF), JAPANESE TOBACCO INTERNATIONAL, HABERKORN, GLENCORE, FROBAS.