ŠKOLA KOJA
SE VOLI

Izbor Škole

Iako je učenje stranih jezika postalo uobičajena i najčešća investicija u budućnost – svedoci smo da je odluka o izboru škole često brzopleta i nepromišljena. Dobra reklama, simpatični letak, šljašteći bilbord sa nerealnim instant rešenjima za učenje jezika, najbliža škola, škola gde idu tvoji drugovi, popularna škola – ne treba da budu relevantni za vaš izbor!

Kako bismo vam smanjili rizik od greške prilikom donošenja odluke, navešćemo nekoliko najznačajnijih aspekata o kojima bi trebalo da vodite računa:

1. Posvetite dovoljno vremena izboru škole

Nametnuti tempo života nas tera da donosimo brze odluke… sačekajte! Pošto ste suzili izbor na nekoliko škola i obavili telefonske pozive – obavezno ih i posetite. “Kupovina iz fotelje” kad je u pitanju vaše obrazovanje je zaista preveliki luksuz koji sebi ne smete dopustiti, jer ćete na kraju izgubiti i vreme i novac.

2. Upoznajte školu pre nego što pođete na kurs

Pokušajte da dobijete što veći broj informacija o školi za koju mislite da je vredna vašeg vremena i novca. Saznajte koliko dugo škola postoji, koliko je polaznika obučila, kakve rezultate ostvaruju učenici te škole, na koji način je organizovana nastava, kako izgledaju prostorije škole i oprema koja se koristi.
Prvi izvor informacija će biti zaposleni u školi, ali probajte da dobijete i „drugo mišljenje“ od strane bivših i sadašnjih učenika ili iz nekih trećih izvora.

3. Cene

Cena kurseva stranih jezika je jedan od ključnih faktora pri izboru škole. Kada upoređujete cene kurseva, obavezno obratite pažnju na fond časova i dinamiku (intenzitet) nastave. Pokušajte da nađete optimalnu ponudu – onu koja će vam pružiti najveću vrednost za uloženi novac. Nikada se ne odlučujte ni za najjeftinije ni za najskuplje. Najjeftinije sigurno znači i najnekvalitetnije, a najskuplje obično znači bespotrebno bacanje novca.

4. Opremljenost

Svekupan izgled i funkcionalnost prostorija škole, kvalitet učila, posedovanje adekvatne audio-video i računarske opreme, bele table (tzv. pametne table), klimatizovane učionice su parametri koji vam mogu biti značajni, naročito ukoliko se dvoumite između više škola.

5. Predavači

Pre upisa škole ne možete znati ko će vam biti predavač, ali pokušajte da saznate nešto i o nastavnom osoblju. Barem okvirno – koliko ima zaposlenih profesora, da li su u pitanju diplomirani filolozi, da li poseduju odgovarajuće međunarodne sertifikate, da li su boravili u zemlji čiji jezik podučavaju i slično. Jasno je koliko je značajna uloga profesora u procesu sticanja znanja.

6. Nastavni program i metode

Raspitajte se i u vezi sa nastavnim programom po kome će biti organizovan vaš kurs. Najčešće su u pitanju programi koji kreiraju vodeći edukaciono-izdavački centri, ali to samo po sebi nije dovoljna garancija da će i kurs biti kvalitetan.
Način na koji će nastavni program biti sproveden zavisi od metoda i pristupa učenju i podučavanju pojedine škole. Naravno, značajan je i predavač, odnosno njegove kompetencije i sposobnost da uspešno primeni najadekvatnije metode, motiviše polaznike i obezbedi optimalno usvajanje o primenu jezičkih sadržaja.

7. Udžbenici i materijali

Pitanje udžbenika je usko vezano za nastavni program. Kvalitetan nastavni materijal je preduslov za uspešno učenje.
Međutim neke škole neselektivno preuzimaju sadržaje sa interneta ili prave “svoje skripte”.

8. Opšti utisak

Na kraju, veoma važna je i atmosfera koja vlada u školi i stepen zadovoljstva koji ste osetili tokom boravka u njoj. Tom subjektivnom osećaju doprinosi sve gore navedeno, ali i neki faktori poput ljubaznosti i predusretljivosti osoba sa kojima ste se susreli i komunicirali. Smatramo da je to veoma važno i uvek vas podstičemo da obiđete što više škola u gradu kako biste mogli da poredite ponude i donesete pravu odluku.

ŠTA PRIČAJU O NAMA