ŠKOLA KOJA
SE VOLI

Predškolski Uzrast

Kursevi su namenjeni i prilagođeni deci uzrasta od 4 do 6 godina. Metodologija nastave se zasniva na usvajanju stranog jezika kroz igru, pesmu i ritam. U nastavu se uvode jednostavne priče, pesme, pokret (Total Physical Response metoda), fleš kartice, tematski posteri, slikovnice i didaktičke i interaktivne kompjuterske igre.

Uz iskusne i maštovite predavače, atmosfera na času je vesela i živa, a deca se međusobno takmiče i dodatno stimulišu napredak svih u grupi . U tom uzrastu, oni nemaju strah od greške pa i učenju jezika prilaze bez opterećenja, kroz igru i zabavu i tako spontano i sa lakoćom usvajaju prezentovano gradivo sto na kraju školske godine, kroz završne priredbe i prikazu svojim roditeljima.

Takođe, već tradicionalno, kraj godine obeležimo uz Deda Mraza, paketiće i novogodišnju predstavu. Najveća nam je nagrada to što se deca raduju svakom sledećem času – razlog zbog kojeg je ALFABET škola koja se voli!!!

ŠTA PRIČAJU O NAMA