ŠKOLA KOJA
SE VOLI

PRIPREME ZA ISPITE
I MEĐUNARODNE SERTIFIKATE

ALFABET je Tier 1 partner u okviru Addvantage programa British Council-a, odnosno preporučeni centar za pripremanje kandidata za neki od Cambridge ESOL ispita:

KET
PET
FCE
CAE
CPE
BEC
IELTS

Dobijeno priznanje, koje nam je Britanski savet dodelilio 2015., 2016., 2017. i 2018. godine, predstavlja još jednu potvrdu da smo među najboljim školama engleskog jezika u Srbiji.

Centar ALFABET organizuje pripremne kurseve za polaganje svetski priznatih ispita
engleskog jezika
– FCE
– CAE
– CPE
– TOEFL
– BEC
– IELTS.
Naši pripremni kursevi omogućavaju vam da spremite i položite
neki od ovih ispita i na taj način dobijete potvrdu o svom nivou znanja koja se
traži na većini univerziteta engleskog govornog područja ili prilikom konkurisanja za posao.

Od svog osnivanja, 2001. godine pripremamo kandidate za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita koje organizuje Britanski savet. Pored toga, redovno učestvujemo na seminarima i radionicama u zemlji inostranstvu u oblasti metodike nastave stranih jezika.

Kvalitetni rad u pripremi FCE, CAE, CPE, KET, PET i YLE ispita, omogućio je Centru stranih jezika “Alfabet” sticanje zvanja akreditovanog pripremnog centra za polaganje Cambridge ispita.

ŠTA PRIČAJU O NAMA