ENGLESKI JEZIK*
Engleski jezik se savlađuje neprimetno, kroz govorne vežbe, simuliranje svakodnevnih situacija,
pričanje priča i dijalog. Sam nastavni materijal kao i učila i tehnike rada koje se koriste
u nastavi zavise od starosne strukture i potreba svake grupe ponaosob, pošto škola
neguje tzv. tailored courses (kursevi krojeni prema potrebama i mogućnostima grupe).

 *NEMAČKI JEZIK*
Idealno vreme za početak učenja drugog stranog jezika jeste od desete godine.
Do tada su se već učvrstili  postavljeni temelji prvog stranog jezika, savladale su se osnovne metode i pravila o funkcionisanju i mehanizmima učenja. Jasno zauzet pravac na putu potpunog ovlavdavanja jezika više nije izazov, tako da je neophodno postaviti novi – drugi strani jezik, nemački jezik !