Po uzoru na svetske programe Kamp životnih veština organizuje edukativni program „Škola u šumi“. Vikend naselje Čortanovci Dunav nalazi se na desnoj obali Dunava, 20-tak kilometara od Novog Sada i predstavlja poznato izletište u okviru Nacionalnog parka Fruška gora. Ideja kampa je promocija života u prirodi i zdravo i kreativno korišćenje slobodnog vremena kroz rekreativne, stvaralačke i edukativne aktivnosti koje će biti propraćene na engleskom jeziku.

Sadržaj izleta :

 • Polazak iz Novog Sada sa Železničke stanice u 10:17h putničkim vozom
 • Adrenalin park – rekreativna aktivnost: Svojim sadržajem adrenalin park podstiče i razvija motoričke
  sposobnosti dece-snagu, spretnost i okretnost, koordinaciju i harmoničnost. Zbog kinezioloških
  aktivnosti – akomodacije oka, rotacije i ravnoteže, adrenalin park utiče na stimulaciju razvoja
  sinapsi i time je kompatibilan sa I fazom NTC sistema učenja, Mensinog programa, od koje je i podržan.
 • Pravljenje logora – edukativna, rekreativna i stvaralačka aktivnost: Pravljenje zaklona i skloništa
  od prirodnih materijala, snalaženje u prirodi, jestive i nejestive biljke…
 • Ručak
 • Orijentiring – edukativna aktivnost
 • Razgledanje ostataka rimskog grada – edukativna aktivnost: Upoznavanje sa istorijom kroz razgledanje ostataka rimskog grada i pričom o životu Rimljana na ovim prostorima – prilagođenouzrastu dece;
 • Upoznavanje sa životinjskim svetom Mihaljevačke šume – edukativna aktivnost: Razgledanješumskih životinja i upoznavanje sa njihovim osobinama, načinom života, ishranom…
 • Igre bez granica – rekreativna aktivnost