Omogućite svom detetu da stekne samopouzdanje i oživi svoje znanje engleskog ili nemačkog jezika u toku četvoronedeljnog učenja stranog jezika.
Naši kratki komunikacijski kursevi daju dodatnu dimenziju učenja i usavršavanja jezika.
Termin održavanja kursa je od 20. 06. do 15. 06. 2016.
U četvoronedeljnom kursu će se održati 24 časa od po 60 minuta.
Mi smo osmislili da vaše dete provede deo raspusta edukujući se i da ih odvojimo od računara i televizora.
Pored kursa za decu u ALFABETU tokom leta imamo i organizovan kurs, u istom terminu, i za odrasle.

Germany_flag