Kursevi za predškolski uzrast
Kursevi za decu nižeg i višeg školskog uzrasta

Kursevi za predškolski uzrast 

 Pre-school 1, 2, 3
Fond: 66 časova godišnje
2 x 50 minuta nedeljno
Uzrast: 4 – 7 godina

Kursevi za decu nižeg školskog uzrasta

 Primary 1,2,3,4
Fond: 66 časova godišnje
2 x 60 minuta nedeljno
Uzrast: 7 – 10 godina

Kursevi za decu višeg školskog uzrasta

Teenage 1, 2, 3, 4
Fond: 66 časova godišnje
2 x 75 min nedeljno
Uzrast: 10 – 15 godina