ŠKOLA KOJA
SE VOLI

O nama

Centar stranih jezika ALFABET osnovan je 2001. godine. Svojim polaznicima nudimo kontinuitet jezičkog znanja kroz brojne kurseve – od predškolskih do konverzacijskih. Kursevi su po sadržaju i metodama, kao i po dinamici održavanja nastave, prilagođeni svim starosnim grupama i potrebama polaznika.

U našem prijatnom i za učenje prilagođenom ambijentu ostvaruje se poverenje i saradnja na relaciji profesor-polaznik. Na časovima podstičemo korišćenje sopstvenog iskustva i mišljenja u cilju što bržeg savladavanja stranog jezika.

Sve učionice su nam kompjuterski interaktivne i klimatizovane. U nastavi koristimo INTERAKTIVNE TABLE (tzv. pametne table) pomoću kojih se višestruko brže uči nego klasičnim putem.

Naš tim

ALFABET kontinuirano investira u svoje nastavno osoblje učestvovanjem na jezičkim seminarima, konferencijama, sajmovima i na taj način im omogućava da idu u korak sa najnovijim svetskim trendovimau oblasti podučavanja i učenja stranih jezika.

Naš tim čine profesori koji su se školovali u Srbiji, a usavršavali
u inostranstvu:

* Aleksandra Kolak, profesor engleskog jezika
* Teodora Marić-Sivački, profesor engleskog jezika
* Dragana Stamenić, profesor engleskog jezika
* Marko Kovačević, profesor engleskog i grčkog jezika
* Radmila Gadžurić, profesor engleskog jezika
* Siniša Subić, profesor nemačkog jezika
*Jelka Bogić, profesor engleskog jezika
* Danka Džida, profesor engleskog jezika
* Daniela Kokan, profesor engleskog jezika
* Tamara Toroman, profesor engleskog jezika
* Mila Stričević Gladić, profesor engleskog jezika
* Katarina Maksić, profesor engleskog jezika
* Gordana Mareš, profesor engleskog i italijanskog jezika
* Jovana Živolić, administrativni sekretar

ALFABET vizija i misija

* Postati vodeći centar stranih jezika u Novom Sadu, podjednako privlačan, kako našim polaznicima, tako i profesorima.
* Savremenim metodama i vrhunskim kvalitetom nastave uvesti svoje polaznike u svet bez jezičkih granica.

Kako postižemo uspeh?

* radimo po savremenim metodama sa stručnim i iskusnim predavanjima
* kontinuirano pratimo rad polaznika (testiranje tokom kursa, izveštaji za roditelje o radu i napretku dece)
* upotrebljavamo najsavremenije udžbenike
* imamo mali broj polaznika po grupi (4-8)
* predajemo u adekvatno opremljenom prostoru
* izdajemo sertifikate po završenom kursu i položenom ispitu
* organizujemo konverzacije sa izvornim govornikom

ŠTA PRIČAJU O NAMA