Kurs konverzacije

Kurs konverzacije

Iako su naši kursevi bazirani prevashodno na konverzaciji, desetogodišnje iskustvo nam je pokazalo i dokazalo  da se polaznici više opuste i lakše steknu samopouzdanje na takozvanim neformalnim časovima. Zato smo i organizovali Tea Time – kurs konverzacije! Na ovom kursu ćete uz čaj ili kafu, u prijatnoj atmosferi i uz priče o putovanjima, nauci, poslu, muzici, uređenju stana  i svakoj drugoj Vama   bliskoj temi, najlakše aktivirati svoje znanje engleskoj jezika.